Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto


Vynovené Staromestské kultúrne centrum G19 na Gaštanovej 19


Vzniklo prvé skutočné kultúrno-komunitné centrum v Starom Meste

Vďaka čiastočnej rekonštrukcii a spojeniu s knižnicou vzniklo v Starom Meste na Gaštanovej ulici č. 19 moderné kultúrno-komunitné centrum. Zmodernizovaný priestor Staromestského kultúrneho centra G19, na ktorom pracovala kancelária GRAU poskytne komunite ešte väčší priestor na stretávanie a bohatý komunitný život. Návštevníci sa s ním mohli zoznámiť počas nedávneho Víkendu Starého Mesta, kedy sa centrum po rekonštrukcii už úplne otvorilo verejnosti. 

Moderný priestor pre všetky vekové skupiny

Na Gaštanovej 19 dlhodobo funguje jedno z piatich Staromestských kultúrnych centier. Spojením pobočiek knižnice a centra sa zvýšili možnosti návštevníkov, čím sa vytvoril priestor pre všetkých. Rozpočet bol pritom minimálny.

Interiér prešiel zmenami v usporiadaní, aby sa zvýšila možnosť všestranného využitia. Časť kancelárskych priestorov bola zmenšená, aby sa vytvorilo dostatočné miesto pre knižnicu a odstránili sa niektoré priečky, ktoré sa nahradili transparentným polykarbonátom, aby sa zlepšila svetelnosť priestorov. 

V centre sú tak momentálne k dispozícii priestory vestibulu, v ktorých môžu návštevníci tráviť čas s malou šatňou a úložným priestorom. V časti knižnice je detský kútik, v ktorom si deti môžu čítať knihy, hrať spoločenské hry alebo sa voľne stretávať. Súčasťou centra sa stala aj komunitná kuchynka, ktorá pribudla v zadnej časti knižnice, aby mali návštevníci priestor cítiť sa v centre ako doma a urobiť si v centre pohodlie.

V centre sa nachádza počítač, dostupná wifi sieť a v exteriéry oddychová zóna. Medzi technické novinky patrí aj samoobslužná stanica Staromestskej knižnice (selfcheck), ktorá umožňuje požičiavanie a vrátenie kníh.

Táto modernizácia by mala prispieť k oživeniu štvrte a skvalitneniu komunitného života obyvateľov.

Kultúrno-komunitné aktivity v centre

V priestore centra sa nachádza väčšia sála, ktorá dlhodobo slúži ako priestor pre konanie cvičení, koncertov, predstavení aj formálnych či neformálnych stretnutí.

Pobočka Staromestskej knižnice do priestoru okrem možnosti výpožičky kníh prináša aj program ako susedská semienkáreň, dobrodružné čítania a premietania klubových filmov.

Staromestské kultúrne centrá v priestore centra G19 dlhodobo organizujú rôzne cvičenia, výstavy, besedy, ale aj letné detské tábory a mnohé iné aktivity.


Otváracia doba centra

Knižnica
Počas leta bude knižnica fungovať v letnom režime a nasledovnom otváracom čase:

pondelok/ streda  
12 – 18

utorok/ štvrtok 
8 – 15

piatok 
8 – 12.30


Centrum
Podľa aktuálneho rozpisu cvičení.