Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto

KontaktStaromestské kultúrne centrum Pistoriho palác
Tereza Langerová |  0905 532 800
tereza.langerova@staremesto.sk
Štefánikova 25Staromestské kultúrne centrum F7
Otváracie hodiny výstav
utorok–nedeľa 15:00–19:00

Zuzana Schmuckerová | 02/59 20 16 03
zuzana.schmuckerova@staremesto.sk
Františkánske nám. 7Staromestské kultúrne centrum G19
Ibolya Pöcz | 02/54 77 73 66
ibolya.pocz@staremesto.sk
Gaštanová 19Staromestské kultúrne centrum Š14
Dana Sládeková | 02/52 49 68 68
dana.sladekova@staremesto.sk
Školská 14Staromestské kultúrne centrum Zichyho palác
Otváracie hodiny výstav
Staromestská galéria Zichy
utorok–nedeľa 15:00–19:00

Výstavná sieň (1. poschodie)
utorok–nedeľa 13:00–19:00

Zuzana Schmuckerová | 02/59 20 16 03
zuzana.schmuckerova@staremesto.sk
Ventúrska 9PR a komunikácia Staromestských kultúrnych centier
Viera Tranžíková
viera.tranzikova@staremesto.skKontaktný formulár