Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto
Pistoriho palác

Od luxusnej súkromnej rezidencie židovského lekárnika Pistoriho v 19. storočí, cez temné sídlo gestapa počas 2. svetovej vojny, propagandistické múzeum V. I. Lenina, sídlo zahraničných Slovákov po revolúcii až po živé kultúrne a komunitné centrum v súčasnosti, Pistoriho je jedinečným mestským palácom, ktorého dejiny výrazným spôsobom kopírovali príbeh súčasnej Bratislavy.

Pistoriho palác slúži ako kultúrny priestor, v ktorom sa konajú filmové, divadelné a hudobné podujatia, výstavné aktivity ale aj dielne a besedy.

V paláci sídlia viaceré neziskové organizácie:  Film Europe, Divadlo bez domova, Kalinovská knižnica a Občianske združenie Naše Slnko. 

Štefánikova 25