Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto

Partneri


V priestoroch nasich kulturnych a komunitnych centrach sidla rozne nezikove, nezriadovane, nezavisle inictaivy, zoskupenia a subory, ale aj komercne firmy ktore poskytuju kulturny program a sluzby obyvatelom Strareho mesta.

KINO FILM EUROPE

Pistoriho palac

Idea mať vlastné Kino Film Europe bola zrealizovaná v septembri 2013. Nachádza sa na Štefánikovej 25  v historickej budove Pistoriho paláca, ktorú spravuje Mestská čast Bratislava - Staré Mesto.
Kino v posledných rokoch prešlo viacerými rekonštrukciami. Zrenovovaná kinosála s komornou atmoférou má kapacitu 99 miest a aj naďalej ponúka divákom neštandardný filmový zážitok. Od septembra 2018 je kino zdigitalizované, aby sme divákom poskytli čo najlepší audiovizuálny zážitok.
Začiatky projekcií sú časovo rozdielne a závisia od dĺžky filmu. Momentálne hráme dva filmy za deň, prvý väčšinou o 17:00 a druhý o 19:00.
Každý utorok o 11:00 máme naprogramované filmové novinky i staršie obľúbené tituly pre seniorov, ktorí si u nás zakúpia lístok na tieto projekcie iba za 3,50€.
Program kina tvoria predovšetkým kvalitné európske a festivalové filmy prevažne z distribúcie spoločnosti Film Europe, ktoré vždy prepremiérovo prinášame divákom po celom Slovensku počas našich troch kľúčových podujatí:

SCANDI – prehliadka súčasnej severskej kinematografie – vždy v januári;

Crème de la Crème– Týždeň francúzskeho filmu – v marci, v spolupráci s Francúzskym Inštitútom ako súčasť Mesiaca frankofónie;

Be2Can– prehliadka festivalových filmov z Berlinale, Benátok a Cannes– v septembri / októbri.

GUnaGU

F7

GUnaGU je alternatívne divadlo, ktoré tvorí autorské hry, písané priamo „na telo“ hercom. Vzniklo v roku 1985 ako študentské divadlo a o desať rokov sa profesionalizovalo. Založili ho matematici Ivan Mizera, Zuzana Benešová a lekár Viliam Klimáček. Od roku 1995 je umeleckým šéfom GUnaGU Viliam Klimáček, dramatik a spisovateľ, ktorý svoje hry väčšinou aj režíruje.

GUnaGU uvádza najmä témy zo súčasnosti – single život dnešných ľudí a rozpad tradičnej rodiny, (ne)komunikáciu mobilmi a internetom, nárast xenofóbie voči menšinám, vzostup nacionalizmu a neofašizmu v Európe, krízu medziľudských vzťahov, chorú lásku v chorej dobe… Inscenačný štýl GUnaGU je hovoriť aj o najbolestivejších veciach človeka s humorom, ktorý nie je samoúčelný, ale vychádza z podstaty charakterov a situácií. GUnaGU rado baví, ale nemlčí o vážnych veciach. V repertoári má aj hry o kľúčových momentoch novodobých dejín – o augustovej okupácii roku 1968 či o novembrovej revolúcii 1989.

Miešanie snového s komickým, poetického s brutálnym, spoločenského s politickým, spájanie literárnych jemností so slangom ulice a absurdný, čierny humor tvoria dráždivý javiskový ohňostroj, vyhľadávaný najmä mladými divákmi, pre ktorých sa GUnaGU stalo kultovou scénou. Herecky sa divadlo opiera o profesionálov – o absolventov umeleckých škôl z Bratislavy aj Prahy, ale niekedy tu hrajú aj originálni neherci, ktorí dávajú predstaveniam GUnaGU skutočnú príchuť ľudského panoptika. V GUnaGU hrajú či hrali Petra Polnišová, Zuzana Šebová, Slávka Halčáková, Viktor Horján, Roman Pomajbo, ale hosťuje tu aj Emília Vášáryová, Zuzana Kronerová, Táňa Radeva, Milan Kňažko, Jozef Vajda, Dominika Kavaschová, Gabriela Dzuríková, Daniel Fischer…

V diváckej ankete pri odovzdávaní cien DOS-ky získalo GUnaGU dva krát za sebou cenu Bratislavské divadlo sezóny 2014-2015 a 2015-2016.

TICHO a spol.

S14

Naša generácia 50. a 60.-nikov má zafixované “ticho”
v spojení “byť ticho, mlčať, keď sa deje bezprávie”. – Zúžili sme tento tak farebný a podstatný fenomén…


My, tvorcovia TICHA, ho však chceme rehabilitovať, lebo ho považujeme za najpodstatnejší pre uchovanie vnútornej rovnováhy, ľudskej kreativity a pre scitlivovanie sa voči druhým.

TICHO a spol. je občianske združenie a je teda spoločenstvom ľudí... O čo sa snažíme?

o priestor pre kultúru mysle
o priestor, ktorý miluje “okrajové” témy a žánre
ten “okraj” je pre nás teda v “centre” pozornosti
a hlavne – hľadáme priestor slobody, ale zodpovednej slobody

Divadlo bez domova

Pistoriho palac

Našim hlavným poslaním je práca s marginalizovanými skupinami obyvateľstva netradičnou umeleckou formou, ako je divadlo, performance, tanec alebo spev.

Momentálne tvoríme hlavne s ľuďmi bez domova, s telesne postihnutou  mládežou a mládežou zo sociálne znevýhodnených rodín, s ľudmi s psychiatrickou diagnózou, po výkone trestu, ale aj so študentmi a dobrovoľníkmi... Divadlo bez domova dáva priestor na zviditeľňovanie rôznych sociálnych tém, ktoré sú v komerčnej umeleckej sfére prehliadané. Spájame umelecké so sociálnym, aby sme pomáhali narúšať stereotypy voči marginalizovaným skupinám, ktoré v spoločnosti existujú.

Galeria Nadacie SLOVAK PRESS PHOTO

Zichyho palac

Nadácia SLOVAK PRESS PHOTO vznikla 16.11.2015 za účelom podpory slovenskej obrazovej žurnalistiky a tvorby predovšetkým mladých fotografov, fotožurnalistov a videotvorcov, študentov škôl zameraných na obrazovú žurnalistiku, dokumentárnu a fotografickú tvorbu, ale aj záujemcov o túto oblasť všetkých vekových kategórií. Jej hlavnou náplňou je podpora a organizovanie výstav, súťaží a festivalov, kultúrno-spoločenských podujatí, workshopov, prednášok a vzdelávacích kurzov, podpora vydávania odborných a obrazových publikácií, výroby relácií a filmov určených pre web a televíziu týkajúcich sa obrazovej žurnalistiky a dokumentárnej a fotografickej tvorby, spolupráca so školami, ako aj šírenie informácií o slovenskej obrazovej žurnalistike a o slovenských tvorcoch v zahraničí.

Správca nadácie: Jana Garvoldtová
Správna rada nadácie: Zora Szomolányiová, Martin Franc, Patrik Zeman
Umelecká rada: Peter Zentko, Ivan Jakubovský
Revízor: Štefan Šramko
Zakladateľom nadácie je spoločnosť SLOVAK PRESS PHOTO, s. r. o.
Nájdete nás v Zichyho paláci na Ventúrskej 9 v Bratislave.