Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto

Program na tento týždeňPondelok
15. 7. 

8 - 16 I Š14, Školská 14
LETNÁ ŠKOLA TANCA
2.turnus, pre deti vo veku 8 – 12 rokov. Viac informácií tu.

16 I Medická záhrada
PLENÉR S „LADONOM"
Plenér je maľovanie, kreslenie priamo vo voľnej prírode podľa skutočnosti. Popri kresbe sôch, drobnej architektúry, drevín a bezprostredného okolia si deti môžu vyskúšať land art, rôzne výtvarné cvičenia ako je hra s tieňmi a akčné umenie.  Určené pre deti od 5 – 11 rokov
Organizátor podujatia SZUŠ – Výtvarný ateliér LADON,  Nevädzová 4, Bratislava
Prihlasovanie tu.

17 – 18 I G19, Gaštanová 19
PILATES FIT
Pohybová lekcia.  
Lektorka Zora Kondé 
Vstupné 8 € 
Prihlasovanie 0905 506 079 

19 I Nádvorie Zichyho paláca
MESIAC AUTORSKÉHO ČÍTANIA
Júlia Sokolová / Luo Č´-čcheng
Historicky najväčšia prehliadka Taiwanských spisovateľov v Európe. Organizátor MAČ a literarnyklub.sk


Utorok
16. 7.


8 - 16 I Š14, Školská 14
LETNÁ ŠKOLA TANCA
2.turnus, pre deti vo veku 8 – 12 rokov. Viac informácií tu.

10 – 11.30 I G19,  Gaštanová 19   
HATHAJOGA
Pohybová lekcia.  Lektorka Saša Ovečková 
Vstupné 10 €  / prihlasovanie na  0903 437 474 

17 I Medická záhrada (Studnička pro soche)
PILAKALAJOGA / ANNA REPKOVÁ  

17.00 I Letná čitáreň Medická záhrada
KRAJINA PRED OBJEKTÍVOM
Južná Afrika očami fotografa Petra Dvořáka.
Vstup voľný

17.00 I Cintorín pri Kozej bráne
CINTORÍN PRI KOZEJ BRÁNE - OPUSTENÝ SVEDOK NAŠEJ HISTÓRIE
Počas horúcich letných dní sa vyberieme spoznávať históriu nášho mesta chránení korunami stromov. Cintorín pri Kozej bráne patrí k najstarším v meste a ukrýva osudy a príbehy mnohých známych bratislavských rodín. Ich odkazy stretáme v uliciach nášho mesta dodnes. Pripomenieme si zabudnuté mená, ukážeme si výnimočné kamenno-sochárske diela, vysvetlíme symboliku náhrobníkov a rozpovieme si aj príbeh samotného cintorína.
Sprevádza Andrea Turanská
Vstupné 2 €
Povinná registrácia na eva.kostalova@staremesto.sk

18 I Medická záhrada (Studnička pro soche)
TAIČI / ĽUBOMÍR CISÁR

19 I Nádvorie Zichyho paláca
MESIAC AUTORSKÉHO ČÍTANIA
Michal Tallo / Sü Čen-fu
Historicky najväčšia prehliadka Taiwanských spisovateľov v Európe. Organizátor MAČ a literarnyklub.sk


Streda
17. 7.


8 - 16 I Š14, Školská 14
LETNÁ ŠKOLA TANCA
2.turnus, pre deti vo veku 8 – 12 rokov. Viac informácií tu.

9 I Grasalkovičova záhrada
ZDRAVÝ CHRBÁT / DELMAROVA MARIA

10.00 I  Zichyho palác
DETSKÉ DIVADELNÉ PREDSTAVENIA: Vesmíro
Počas Kultúrneho leta sa na Nádvorí Zichyho paláca odohrajú štyri detské divadelné predstavenia.  Vesmíro je interaktívna autorská inscenácia, ktorá svojou sviežou formou a hudbou hranou naživo poskytuje deťom znalosti a zaujímavosti o vesmíre, ľuďoch vo vesmíre ale aj o tom  „Čo bolo skôr? Sliepočka alebo vajce?“
Pre deti od 5 rokov 
Účinkuje divadlo SpozaVoza
Vstup voľný

16.00 I Letná čitáreň Medická záhrada
FRANTIŠEK A CESTY POD ZEMOU
Bábkové predstavenie o veselej dážďovke. Účinkuje Divadlo Š.E.M., od 3 rokov.
Vstup voľný.

18.15 – 19.15 I G19, Gaštanová 19
KONDIČNÉ CVIČENIE PRE ŽENY
Pohybová lekcia.  Lektorka Daniela Krošláková 
Vstupné 5 € na mieste / bez rezervácie 

19 I Nádvorie Zichyho paláca
MESIAC AUTORSKÉHO ČÍTANIA
Ptr Šesták / Čang Ťüan-fen
Historicky najväčšia prehliadka Taiwanských spisovateľov v Európe.
Organizátor MAČ a literarnyklub.sk


Štvrtok
18. 7.


8 - 16 I Š14, Školská 14
LETNÁ ŠKOLA TANCA
2.turnus, pre deti vo veku 8 – 12 rokov. Viac informácií tu.

17.00 I Medická záhrada (Studnička pro soche)
PILAKALAJOGA / ANNA REPKOVÁ

19 I Nádvorie Zichyho paláca
MESIAC AUTORSKÉHO ČÍTANIA
Zofia Bałdyga /  Li Tchung-chao
Historicky najväčšia prehliadka Taiwanských spisovateľov v Európe.
Organizátor MAČ a literarnyklub.sk


Piatok
19. 7.


8 - 16 I Š14, Školská 14
LETNÁ ŠKOLA TANCA
2.turnus, pre deti vo veku 8 – 12 rokov. Viac informácií tu.

18.30 – 20.30 I Zichyho palác,  Galéria na 1. poschodí
VERNISÁŽ VÝSTAVY YES, QUEER!
I. ročník umeleckej súťaže zameranej na témy queer umenia. Občianske združenie Round s radosťou vyhlasuje prvý ročník vizuálno-literárnej súťaže YES, Queer!. Súťaž je zameraná na podporu queer ľudí prostredníctvom literatúry a vizuálneho umenia a zároveň je oslavou ich jedinečnosti. Súťaží sa v nasledujúcich kategóriách: Literatúra: poézia, próza, dráma a Kategórie vizuálneho umenia: maľba, kresba, grafika, komiks, digitálna maľba, fotografia.
Vstup voľný, od 18 rokov.

19 I Nádvorie Zichyho paláca
MESIAC AUTORSKÉHO ČÍTANIA
Jana Juráňová /  Luo Žen-ling 
Historicky najväčšia prehliadka Taiwanských spisovateľov v Európe. Organizátor MAČ a literarnyklub.sk

Sobota
20. 7.


11.00 - 16.00 I Letná čitáreň Medická záhrada
SPOLU A NAPLNO
Medzigeneračné podujatie s pestrým programom organizuje Kreatívny Klub Luna.
Vstup voľný

19 I Nádvorie Zichyho paláca
MESIAC AUTORSKÉHO ČÍTANIA
Pavel Tomeš /  Wu Ming-Yi
 Historicky najväčšia prehliadka Taiwanských spisovateľov v Európe. Organizátor MAČ a literarnyklub.sk


Nedeľa
21. 7.


10.00 - 10.45 I Š14, Školská 14
BÁBKOVÉ PREDSTAVENIA DIVADLA OMNIBUS: Líškine rozprávky
Maňuškové predstavenie o prešibanej líške. Ako ďaleko zájde jej prešibanosť a zapredanosť? A nájde sa niekto, kto sa jej dokáže postaviť?
Vhodné pre deti od 3 rokov.  Vstupné 7€, rezervácia vstupeniek na omnibusdivadlo@gmail.com / 0944 350 962 alebo na mieste. 
*11.30 - 12.15 ЛИСИЧКИНЫ СКАЗКИ (от 2 лет) 

11.00 - 16.00 I Letná čitáreň Medická záhrada
SPOLU A NAPLNO
Medzigeneračné podujatie s pestrým programom organizuje Kreatívny Klub Luna.
Vstup voľný

13.00 – 16.00 I Zichyho palác
YES, QEER!
Čítanie súťažiaceho autorstva a diskusia vizuálneho umenia 
I. ročník umeleckej súťaže zameranej na témy queer umenia. Občianske združenie Round s radosťou vyhlasuje prvý ročník vizuálno-literárnej súťaže YES, Queer!. Súťaž je zameraná na podporu queer ľudí prostredníctvom literatúry a vizuálneho umenia a zároveň je oslavou ich jedinečnosti. Súťaží sa v nasledujúcich kategóriách: Literatúra: poézia, próza, dráma a Kategórie vizuálneho umenia: maľba, kresba, grafika, komiks, digitálna maľba, fotografia.
Vstup voľný, od 18 rokov.

16.00 I  Zichyho palác
KONCERT Z BALKÓNA: Vasyl Alex
Slávne operné árie.
Vstup voľný

19 I Nádvorie Zichyho paláca
MESIAC AUTORSKÉHO ČÍTANIA
Michal Ajvaz /  Čchen S’-chung
Historicky najväčšia prehliadka Taiwanských spisovateľov v Európe.
Organizátor MAČ a literarnyklub.sk

Výstavy


22. 6. – 31. 8. I Nádvorie Zichyho paláca
ANDREA ĎURIANOVÁ: Šperk pre architektúru
Druhý ročník výtvarno - dizajnérskej inštalácie na nádvorí Zichyho paláca. Po kvetinovej fontáne sa môžete prísť pozrieť na kompozíciu zrkadliacich plôch.
Vstup voľný

18. 6. - 21. 7. I Staromestská galéria Zichy, Ventúrska 9
OKSANA SADOVENKO:  PIGEONLAND
Výstava je súčasťou prezentácie diplomovej práce absolventky VŠVU.
Vstup voľný
● otváracia doba
utorok  –  nedeľa 15 – 19

3. 7. – 31. 7. I Pistoriho palác, Štefánikova 25
PRED ČASMI
Výstava je prvou z troch výstav, pripravovaných pri príležitosti desiateho výročia udeľovania Ceny Nadácie NOVUM. V nadväzujúcich tematických výstavách, realizovaných v Bratislave, Žiline a Košiciach, budú predstavené diela autoriek a autorov ocenených v rokoch 2014-2023. Výstava v bratislavskom Pistoriho paláci je venovaná reflexii rôznych koncepcií času v súčasnom vizuálnom umení.
Vstup voľný

3. 7. – 20. 7. I F7, Františkánske nám. 7 
PREČO? WHY?
Tapisérie, smalty 
Autorka: Ľuba Suchalová Harichová 
Vstup voľný 

19. 7. - 28. 7. I Galéria na 1. poschodí, Zichyho palác
YES, QUEER!
I. ročník umeleckej súťaže zameranej na témy queer umenia. Občianske združenie Round s radosťou vyhlasuje prvý ročník vizuálno-literárnej súťaže YES, Queer!. Súťaž je zameraná na podporu queer ľudí prostredníctvom literatúry a vizuálneho umenia a zároveň je oslavou ich jedinečnosti. Súťaží sa v nasledujúcich kategóriách: Literatúra: poézia, próza, dráma a Kategórie vizuálneho umenia: maľba, kresba, grafika, komiks, digitálna maľba, fotografia.
19. 7. ● 18.30 – 20.30 Vernisáž výstavy – Otvorenie súťaže, prezentovanie poroty a kultúrny program
21. 7. ● 13.00 – 16.00 Čítanie súťažiaceho autorstva a diskusia vizuálneho umenia 
28. 7. ● 13.00 – 15.00 Finisáž - Uzavretie súťaže, odovzdanie cien, zhodnotenie súťaže porotou, kultúrny program
Vstup voľný, od 18 rokov.