Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto

Staro-
mestské
kultúrne
centrum
G19

Gaštanová 19
1. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7. ● 17.00 – 18.00 
PILATES FIT
Pohybová lekcia.  Lektorka Zora Kondé 
Vstupné 8 € / prihlasovanie na 0905 506 079 

1. 7. ● 19.30 – 20.30 
YIN JÓGA S ĽUBICOU
Pohybová lekcia.  Lektorka Ľubica Husárová 
Prihlasovanie na lubica.husarova@reformcapital.com

2. 7., 9. 7., 16. 7. ● 10.00 – 11.30 
HATHAJOGA
Pohybová lekcia.  Lektorka Saša Ovečková 
Vstupné 10 €  / prihlasovanie na  0903 437 474 

2. 7., 9. 7. ● 17.00 – 18.30 
ČCHI-KUNG
Pohybová lekcia.  Lektor Ladislav Horniak 
Vstupné 5 € na mieste / bez rezervácie 

3. 7. ● 17.00 – 18.00 
JÓGA FLOW
Pohybová lekcia.  Lektorka Ľubica Husárová 
Vstupné 6 €  / prihlasovanie na  lubica.husarova@reformcapital.com
 
3. 7., 10. 7., 17. 7., 24. 7. ● 18.15 – 19.15 
KONDIČNÉ CVIČENIE PRE ŽENY
Pohybová lekcia.  Lektorka Daniela Krošláková 
Vstupné 5 € na mieste / bez rezervácie 

4. 7., 11. 7. ● 17.00 – 18.30 
TAI-CHI CHUAN
Pohybová lekcia.  Lektor Ladislav Horniak 
Vstupné 5 € na mieste / bez rezervácie