Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto

Výstava Erik Binder
Obrazy z tohto sveta a odinakadiaľ

Od 5. do 28. júna 2024 sa v Staromestskom kultúrnom centre Pistoriho palác uskutoční výstava doteraz neprezentovaných diel Erika Bindera, výnimočného umelca a nezameniteľného hlasu slovenskej výtvarnej scény. Táto výstava je prvou, ktorá sa koná po jeho nečakanom úmrtí minulý rok vo veku 49 rokov.

Výstavu pripravuje kurátor Ivan Jančár, ktorý si na Erika Bindera spomína ako na srdečného a veľkorysého človeka, pre ktorého bolo umenie neoddeliteľnou súčasťou života. Erik Binder bol podľa neho svojbytným umelcom so špecifickým videním sveta. Jeho tvorba bola vždy plná expresívnych tvarov, bohatých farieb a nezvyčajných kompozícií.

Návštevníci výstavy budú mať možnosť vidieť Binderove diela, ktoré ešte neboli verejne prezentované. Kurátor výstavy sa rozhodol zamerať na jeho maliarsku tvorbu, ktorá v sebe nesie prvky street artu, ako sú používanie sprejov a typické „stekance“. Hlavným zámerom je ukázať neznáme a nevystavené diela pri príležitosti prvého výročia jeho smrti.

Erik Binder, narodený v roku 1974 v Hnúšti-Likieri, študoval na Vysokej škole výtvarných umení a na Akadémii výtvarných umení v Prahe. Jeho rozmanitá tvorba bola vystavovaná nielen na Slovensku, ale aj v Česku, Srbsku, Holandsku, Taliansku, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku, Francúzsku, Švajčiarsku, Nemecku a USA. V roku 2003 reprezentoval Slovensko na prestížnom 50. bienále v Benátkach.5. 6. o 18.00
vernisáž výstavy 

23. 6. o 15.00
komentovaná prehliadka výstavy

14 - 19   ut -  ne  
otváracia doba výstavy

Vstup na vernisáž, prehliadku aj výstavu je voľný.

Staromestské kultúrne centrum Pistoriho palác Štefánikovej 25