Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto

F7

Františkánske námestie 7

Otváracie hodiny výstav   
utorok–sobota 15.00–19.00   

3. 7. – 20. 7. 
PREČO? WHY?
Tapisérie, smalty 
Autorka: Ľuba Suchalová Harichová 
Vstup voľný 

24. 7. – 11. 8.   
SOCHA A HODVÁB
Sochy a reliéfy z orechového dreva sú spájané maľbou, kovom, či mosadzou. Vystavená je tu aj kolekcia malieb na hodvábe. 
Autorka: Jana Kubíčková 
1. 8. ● 17.30 Komentovaná prehliadka výstavy 
Vstup voľný 

Staro-
mestské
kultúrne 
centrum
Zichyho palác

Ventúrska 9

Otváracie hodiny výstav
Staromestská galéria Zichy
utorok  –  nedeľa 15 – 19

Galéria na 1. poschodí
streda – nedeľa 13 - 18.30

19. 7. - 28. 7. I Galéria na 1. poschodí
YES, QUEER!
I. ročník umeleckej súťaže zameranej na témy queer umenia. Občianske združenie Round s radosťou vyhlasuje prvý ročník vizuálno-literárnej súťaže YES, Queer!. Súťaž je zameraná na podporu queer ľudí prostredníctvom literatúry a vizuálneho umenia a zároveň je oslavou ich jedinečnosti. Súťaží sa v nasledujúcich kategóriách: Literatúra: poézia, próza, dráma a Kategórie vizuálneho umenia: maľba, kresba, grafika, komiks, digitálna maľba, fotografia.
19. 7. ● 18.30 – 20.30 Vernisáž výstavy – Otvorenie súťaže, prezentovanie poroty a kultúrny program
21. 7. ● 13.00 – 16.00 Čítanie súťažiaceho autorstva a diskusia vizuálneho umenia 
28. 7. ● 13.00 – 15.00 Finisáž - Uzavretie súťaže, odovzdanie cien, zhodnotenie súťaže porotou, kultúrny program
Vstup voľný, od 18 rokov.

31. 7. – 8. 8. I Galéria na 1. poschodí
ZUZU GÁLOVÁ: Inner strenght
Talentovaná umelkyňa, ktorá prostredníctvom svojich malieb a grafík oslavuje ženský element,  jeho silu a inšpiráciu. Výstava ponúka jedinečný pohľad na ženskú energiu a krásu, pričom
zachytáva ženy s divými šelmami ako znak sebavedomia a nachádzania svojej vnútornej sily. Príďte objaviť svet, kde sa stretáva jemnosť s odvahou, a nechať sa inšpirovať tvorbou, 
ktorá oslavuje ženskosť vo všetkých jej podobách.
1.8. ● 18.00 Vernisáž
Vstup voľný