Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto

Výsledky prvého kola Otvorenej výzvyDo prvého kola Otvorenej výzvy sa prihlásilo viac ako 140 záujemcov, Staromestské kultúrne centrá poskytli viac ako 60 osobných stretnutí na Hodinách otázok a 30 obhliadok priestorov.

Výsledky hodnotenia žiadostí v rámci prvého kola Otvorenej výzvy Staromestských kultúrnych centier
Po uzatvorení prvého kola Otvorenej výzvy sedemčlenná komisia zhodnotila 82 kompletných žiadostí, z ktorých bolo úspešných 39 (žiadosti nad 168 bodov).

Komisia sa následne stretla dňa 22. marca 2024, aby prehodnotila všetky úspešné žiadosti. Výber projektov bol založený na ich prínosnosti pre miestnu komunitu, kreativitu a schopnosti realizácie. Komisia sa rozhodla podporiť všetkých 39 úspešných žiadostí.

Zoznam úspešných uchádzačov a ich projektov:
 • 13. ročník SLOVAK PRESS PHOTO a sprievodné aktivity-    Nádácia Slovak Press Photo
 • 9. ročník Senior Friendly-    Klub Luna Senior Friendly, o.z.
 • Arterapia-    OZ Zdieľaj
 • Biela noc-    Biela noc o.z.
 • Bratislavská harfa-    Adriana Antalová a Larysa Klievtsova
 • Carpathian Forum: Shaping Tomorrow through Democratic Conversations / Karpatské fórum: Formovanie zajtrajška prostredníctvom demokratických rozhovorov-   Karpatska Platforma
 • Cirkvi a náboženské spoločnosti za železnou oponou, 1956-1968-    Ústav pamäti národa
 • Divadlo je viac ako priateľstvo-    Divadlo SELAVI
 • Dni majstrov ÚĽUV-    Ústredie ľudovej umelecekej výroby
 • Dospelosť - reprízy-    Divadlo LUDUS
 • Drawing sessions - komunitné kreslenie-    Hardness & Blackness
 • Eva Ensler & ženský kolektív: Vagína monológy 2024-    PORT
 • Festival Slobody-    Ústav pamäti národa
 • FODBAL 2024 - Festival ochotníckych divadiel v Bratislave-    Divadlo Ľahostajňa
 • Human Art Space- tanečné a pohybové kurzy a workshopy / tanečná company-    HAS - Human Art Space, občianske združenie
 • Ideové východiská protikomunistického odboja v 40. a 50. rokoch 20. storočia-    Ústav pamäti národa
 • Komorné koncerty Varietas-    OZ Komorné združenie hobojistov
 • Konzervatórium v paláci-    Konzervatórium, Tolstého 11, Bratislava
 • Kurz Výtvarného umenia, Anglického a Nemeckého jazyka-    STÁLE DOBRÍ n.o.
 • Linda Viková- Simona Janišová-    Moncolova, s.r.o
 • Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR-    Divadlo bez domova
 • Medzinárodný literárny festival Novotvar 2024-    Novotvar
 • Memento mori-    Centrum etnickej a environmentálnej výchovy Živica
 • NATSUMATSURI- Japonský deň 2024-    Veľvyslanectvo Japonska v Slovenskej republike
 • Návrat k maličkostiam-    Mgr. Justínia Mertušová, PhD.
 • Nežná revolúcia 1989-    Ústav pamäti národa
 • Obrázky zo Slovenska-    Kunnst o.z., / Ján Kružiak
 • Pod zemou-    Bibiana Majeská
 • Pravidelné stretávanie členov Združenia zdravotne postihnutých občanov-    Združenie zdravotne postihnutých občanov Slovenska Bratislava 03
 • Rozvoj ochotníckeho divadla v Starom Meste prostredníctvom aktivít Divadla Atrapa-    OZ Divadlo v podnájme-Divadlo Atrapa
 • SLAM POETRY: Bratislavské Slamové diskusie-    OZ SLAM POETRY SK
 • STAROMESTSKÝ BLŠÁK / BLŠÁK V PISTORIHO-    Adela Dubnická
 • TANČIAREŇ-    STÁLE DOBRÍ n.o.
 • Tóny radosti - muzikoterapeutické workshopy pre deti a rodičov-    Tóny radosti
 • Trojkráľový sprievod-    Via Regum
 • Vianočný koncert dua PV Acoustic-    Pianistan
 • Výstava: Korene v rámci 19. ročníka festivalu [fjúžn]-    Nádácia Milana Šimečku
 • Za stenami a Ne-fotografia/ Michal Kalhous-    Stredoeurópsky dom fotografie
 • Židovský kultúrny Festival- Shalom Chaverim-    Ústredný zväz židovských náboženských obcí v SR

Zloženie Komisie


Komisia je zložená z predsedu a šiestich členov, ktorí sú zároveň hodnotiteľmi.

Predsedom Komisie je vedúci Oddelenia kultúry- Popović Marko

Komisia zasadá a rozhoduje v nasledujúcom zložení: 

a. traja členovia Komisie sú zamestnancami Oddelenia kultúry, menovaní na návrh vedúceho Oddelenia kultúry - Hustá Ľubica Mgr., Šálek Matej Bc., Brezinová Barbora Bc.

b. dvaja členovia Komisie sú predstavitelia Mestského úradu mestskej časti, menovaní na návrh vicestarostu/ky pre kultúru - Kleinert Dana Mgr. art., Gubková Veronika Mgr. art.

c. jeden člen Komisie je zástupcom Staromestskej knižnice, menovaní na návrh riaditeľa/ky Staromestskej knižnice- Slezáková Jana Mgr.

Zanechajte nám spätnú väzbu
Aby sme mohli neustále zlepšovať a prispôsobovať sa vašim potrebám, chceli by sme vás požiadať o krátke vyplnenie dotazníka ohľadom spokojnosti s celým procesom Otvorenej výzvy.  Vaše postrehy a názory nám pomôžu porozumieť vašim skúsenostiam a prispievajú k neustálemu zdokonaľovaniu nášho systému. Dotazník je určený aj tým, ktorí sa do výzvy rozhodli nezapojiť.  Vyplniť dotazník

Kedy sa znova zapojiť do Otvorenej výzvy
Aj napriek neúspechu v prvom kole máte stále šancu dosiahnuť podporu Vášho projektu. Preto odporúčame sa zapojiť do druhého kola Otvorenej výzvy. Druhé kolo Otvorenej výzvy Staromestských kultúrnych centier prebehne od 1. septembra do 30. septembra 2024, so začiatkom realizácie projektov od 1. februára 2025.