Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto
F7

Budova na Františkánskom nám. je chránenou kultúrnou pamiatkou v barokovom štýle z polovice 18. storočia. Pozemok, na ktorom stojí, bol zastavaný už v ranom stredoveku, čo dokumentuje časť muriva viditeľného aj v priestoroch Divadla GUnaGU, ktoré v Staromestskom kultúrnom centre sídli spolu s Galériou F7.

Františkánske námestie 7 


Viac informácií o priestoroch centier nájdete v dokumente Budovy a priestory