Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto
G19


Staromestské kultúrne centrum G19 vzniklo v roku 1992 ako najmenšie z kultúrnych centier Mestskej časti Bratislava-Staré Mesto. V roku 2024 prešlo čiastočnou rekonštrukciou, vďaka ktorej sa z centra stalo moderné kultúrno-komunitné centrum spojené s knižnicou.

V centre je možné zapožičanie kníh, návšteva kultúrno-komunitných podujatí ale aj trávenie voľného času v priestoroch centra s možnosťou využitia komunitnej kuchyne. 

Gaštanová 19