Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto
Zichyho palác

Staromestské kultúrne centrum na Ventúrskej 9 sídli  v objekte Zichyho paláca v centre Starého Mesta, ktorý bol vybudovaný v rokoch 1770-80 na mieste troch stredovekých domov na rohu bývalej Jiráskovej a Prepoštskej ulicev štýle bratislavského  barokového klasicizmus s architektonickými prvkami v štýle Ľudovíta XVl. a prešiel viacerými a stavebnými úpravami.

V priestore Zichyho paláca sa nachádza hudobný salón, obradná sieň, klubovňa, ateliér, galéria aj nádvorie. 
Konajú sa tu občianske obrady, sobáše, uvítania detí do života, významné životné jubileá aj kultúrno-spoločenské podujatia.

Ventúrska 9