Staro-
mestské 
kultúrne 
centrá


Staromestské kultúrne centrá tvoria kultúrny a komunitný program v piatich centrách a vo verejnom priestore na území Starého Mesta s cieľom prispievať k rozmanitosti, budovaniu komunít a zvyšovaniu kvality života obyvateľov mestskej časti a aj jej návštevníkov.
Otvorená výzva
Program
Blog
Centrá

Dokumenty

Magazín Zrazu

Kontakt
Instagram
Facebook

Miestny Úrad Staré Mesto

Otvorená výzva


Otvorená výzva je elektronický systém prijímania a vyhodnocovania žiadostí o spoluprácu so Staromestskými kultúrnymi centrami pri realizácii kultúrnych a komunitných aktivít v Starom Meste. 
Staromestské kultúrne centrá Otvorenou výzvou zavádzajú transparentný proces zapájania externých aktérov do diania v oblasti kultúry a komunít v Starom Meste s cieľom podpory komunít, zvýšenia dostupnosti kultúry, diverzifikácie ponuky aktivít v oblasti kultúry a komunít, ale aj zvyšovania kvality života občanov. 
                   
Prečo sa zapojiť do Otvorenej výzvy
Ide o jedinečnú príležitosť realizovať projekty v oblasti kultúry a komunít  v priestoroch Staromestských kultúrnych centier a na verejných priestranstvách v Starom Meste s podporou a za nekomerčných podmienok.

Pre koho je Otvorená výzva
Otvorená výzva je pre všetkých jednotlivcov a iné subjekty, bez ohľadu na predchádzajúce skúsenosti, so záujmom organizovať kultúrne a komunitné aktivity v spolupráci so Staromestskými kultúrnymi centrami.

Oprávnenými žiadateľmi sú jednotlivci, iniciatívy, neziskové organizácie, neformálne združenia, hospodárske subjekty, nadácie, fyzické osoby, neformálne združenia fyzických osôb, občianske združenia, podnikateľské subjekty, cirkvi a náboženské spoločnosti aj združenia vlastníkov bytov.

Ako sa zapojiť do Otvorenej výzvy
Do Otvorenej výzvy je možné sa zapojiť výlučne elektronicky, vyplnením jednoduchého formuláru na platforme e-grant. Pred samotným vyplnením formuláru je potrebné sa na platforme zaregistrovať. Na vami zadanú e-mailovú adresu bude odoslaný e-mail, ktorý je potrebné potvrdiť. Po registrácii a potvrdení e-mailovej adresy môžete pristúpiť k prihláseniu a vyplneniu formuláru Otvorenej výzvy. Po odoslaní elektronického formuláru nie je potrebné zasielať žiadosť v inej podobe.

Kedy sa zapojiť do otvorenej výzvy
Do Otvorenej výzvy je možné sa zapojiť dvakrát ročne. Prvé kolo prebehlo od 15. februára do 10. marca 2024, so začiatkom realizácie projektov od 1. septembra 2024. Druhé kolo prebehne od 1. septembra do 30. septembra 2024, so začiatkom realizácie projektov od 1. februára 2025.

Koho podporí Otvorená výzva
Komisia v Otvorenej výzve podporí na základe hodnotiacich kritérií všetky projekty, ktoré podnecujú kreativitu obyvateľov a aktívne občianstvo v oblasti hudby, tanca, divadla, video tvorby, fotografie, literatúry, výtvarných umení, vzdelávania, pestovania zručností a športu, vo všetkých formátoch od tvorivej dielne, diskusie, prezentácie, prehliadky, súťaže, konferencie, prednášky, výstavy, predstavenia, koncerty až po festivaly.

Aké sú formy podpory
Úspešným žiadateľom budú na realizáciu projektov za nekomerčných podmienok poskytnuté priestory Staromestských kultúrnych centier, verejné priestranstvá alebo možnosť byť súčasťou už existujúcich programov a produkčnú, technickú, komunikačnú a dramaturgickú podporu. Medzi priestory Staromestských kultúrnych centier patria: Š14 na Školskej 14 (v priestore sa nachádza malá a veľká baletná sála, kancelárie, učebne, šatne a zázemie), Zichyho palác na Ventúrskej 9 (súčasťou budovy je priestor hudobného salónu, obradná sieň, klubovňa, ateliér, galéria aj nádvorie), Pistoriho palác na Štefánikovej 25 (v priestore Pistoriho paláca sa nachádzajú výstavné priestory aj koncertná sála), G19 na Gaštanovej 19 (do priestoru je bezbariérový prístup a nachádzajú sa tu klubovňa, veľká sála a šatňa), F7 na Františkánskom námestí 7 (v priestore sa nachádza Galéria F7). Viac informácií o priestoroch a technikom vybavení nájdete v dokumente Priestory a Budovy .

Máte ešte otázky?
Skúste sekciu často kladené otázky alebo nás  kontaktujte na e-mailovej adrese viera.tranzikova@staremesto.sk .
Viac informácií k Otvorenej výzve nájdete aj v dokumentoch


Výsledky prvého kola Otvorenej výzvy